60 năm Quốc hội Việt Nam - Những mốc son lịch sử

Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam, bài báo điểm lại những mốc son lịch sử từ QH khoá I đến QH khoá XI đương nhiệm hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!