Tôi dạy nhạc cho Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp: Hồi ức của nhạc sĩ Tô Vũ

Những kỷ niệm qua hồi ức của nhạc sĩ Tô Vũ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!