Sông Tô Lịch xưa và nay

Về lịch sử dòng sông Tô xưa kia, nơi thuyền bè có thể từ sông Hồng qua cửa Hà Khẩu (phố Hàng Buồm ngày nay) mà vào sông Tô. Đây cũng là nơi ghi dấu biết bao thời khắc lịch sử của dân tộc đấu tranh bảo vệ kinh thành Thăng Long của cha ông xưa......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Hồng Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!