Thời cơ vàng gắn với hiểm hoạ đen - Hướng đến chân lý sẽ vượt qua cái bóng của mình - Người tài chưa được trọng dụng hay bị đố kỵ: Những lời tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện đại hội X

Những lời tâm huyết của tác giả góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của ĐHX của Đảng đã được công bố. Theo tác giả, sự chia sẻ này tự nó đã nói lên những suy nghĩ của chúng ta đồng cảm hay khác nhau như thế nào chăng nữa, trong tim mỗi chúng ta chỉ có chung một Tổ quốc Việt nam vô vàn yêu quý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!