Khuyết điểm chậm được khắc phục sẽ trở thành nguy cơ

Tác giả, nhà báo lão thành, hiện là trợ lý Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có cuộc trao đổi đầy tâm huyết về những vấn đề đặt ra cho hoạt động của Đảng trước thềm Đại hội đảng X

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Thọ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!