Người Việt đầu tiên vào ban lãnh đạo Silicon Valley

Bài giới thiệu về ông Thảo Đặng, một nhà địa ốc nổi danh, người Việt đầu tiên được Hội đồng quản trị Silicon Valley ghi tên vào danh sách ban lãnh đạo

Lưu vào:
Tác giả chính: Vi Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!