Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao: pháp lệnh này đã được UBTVQH khóa 9 thông qua ngày 31-05-1995 và có hiệu lực từ 12-06-1996

Pháp lệnh này gồm 5 chương 28 điều, quy định về hàm, cấp ngoại giao góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của nhà nước ta, đồng thời từng bước thực hiện chính qui hóa, tiêu chuẩn hóa công chức ngành ngoại giao

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 341.33 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn