Cải cách hành chính nhà nước - một giải pháp hàng đầu trong phát triển kinh tế-xã hội

Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính trong 5 năm qua của Chính phủ Việt Nam và một số trọng tâm cải cách hành chính trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Thang, Văn Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!