Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô và hệ quả chính trị: Góp ý với đại hội X của đảng

Cơ sở khoa học của vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, thực trạng ở Việt Nam, định hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy đảng viên làm kinh tế tư nhân ở VN trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Cù, Huy Hà Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!