Việt Nam cần 20 năm để thu hẹp khoảng cách với ASEAN

Dự đoán của các chuyên gia kinh tế về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam so với các nước trong khối ASEAN, những thuận lợi và thách thức trong quá trình thu hẹp khoảng cách và hội nhập quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Đường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!