Âm vang thuỷ điện Sơn La: Bút ký

Bài viết về công trình thuỷ điện Sơn La ở xã Ít Ong, Mường La, nơi đây xưa kia được coi là rừng thiêng nước độc với câu: Nước Sơn La, ma Hoà Bình...

Lưu vào:
Tác giả chính: Chi Phan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!