Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng NDCM Lào

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng NDCM Lào vạch ra đường lối đối nội, đối ngoại trong năm tới và những năm tiếp theo từ 2010-2020. Đại hội bầu đồng chí CHOUMMALY SAYASONE làm Tổng Bí thư BCHTWĐNDCM Lào (Có tiểu sử của đồng chí)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hưng Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!