Đảng cộng sản Việt nam - Từ Đại hội đến Đại hội

Loạt bài giới thiệu 9 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt nam kể từ ngày thành lập Đảng đến nay. Đại hội Đảng lần này là kỳ Đại hội lần thứ X. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt nam......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!