Tây nguyên đi lên cùng đất nước: Đất nước qua 20 năm đổi mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Khôi Nguyên
Đồng tác giả: Phan, Hòa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00575nab a2200217 p 4500
001 29630
005 20161019045408.0
008 060418|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Khôi Nguyên 
245 1 |a Tây nguyên đi lên cùng đất nước:   |b Đất nước qua 20 năm đổi mới 
653 |a đổi mới 
653 |a kinh tế 
653 |a tây nguyên 
700 |a Phan, Hòa 
773 |t Nhân dân  |d 13-4-2006 
901 |a BV1 
902 |a kt 
911 |a DVT  |b 18/04/2006  |c Administrator  |d NAL060046850 
942 |c BT 
999 |c 36933  |d 36933