Hôm nay, 18-4-2006 khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chính thức khai mạc hôm nay 18-4-2006, tại Hà Nội với 1176 trong tổng số 1180 đại biểu. Theo Ban tổ chức ĐH, số liệu cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội cũng được công bố chi tiết......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!