Hãy đặt tất cả lên bàn nghị sự

Với tâm huyết và trách nhiệm, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa gửi một bức thư lên Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng X đề nghị: Đại hội cần bàn bạc đến nơi, đến chốn về việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng...Ông có cuộc trao đổi với báo giới về vấn đề nêu trên......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!