Sai lầm nghiêm trọng của Israel dẫn đến thành công của Hamas

Bài bình luận về thành công của Hamas tại Palestine làm cho tiến trình hòa bình tại trung đông trở nên mong manh. Việc lên cầm quyền một cách hợp pháp và dân chủ của Hamas làm cho cả thế giới kinh ngạc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Công Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!