Gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân, xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới

Phóng sự tổng hợp phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng sáng 18-4-2006, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!