Mác, ăngghen, Lênin bàn về tôn giá và chủ nghĩa vô thần: Sách tham khảo\

Sách tập hợp những ý kiến của các tác gia kinh điển: Mác, Ăngghen, Lênin và Xtalin về lý luận tôn giáo, chính sách đối với tôn giáo, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, quan hệ giữa chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo; trình bày nguyên nhân xuất hiện, bản chất của tôn giáo và cuộc đấu tranh với tôn giáo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Cự Lộc
Đồng tác giả: Trần, Khang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 M101ă
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn