Đảng phải thích ứng với việc lãnh đạo một xã hội dân chủ - Tham nhũng, thách thức lớn nhất của công cuộc đổi mới

Thông tin về ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng sáng 20-4-2006. Các đại biểu tiếp tục tham luận về những vấn đề nóng bỏng hiện nay mà xã hội quan tâm sâu sắc...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!