Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh: sách tham khảo\

Sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với Chủ nghĩa Mác-Lê nin trong chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, nội dung, đặc điểm, sự kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Mạnh Tường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn