Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, làm cho Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam

Toàn văn diễn văn bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ X sáng 25-4-2006, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!