Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt nam

Toàn văn Nghị quyết của Đại hội X của Đảng CSVN họp từ ngày 18-4 đến 25-4-2006, tại thủ đô Hà nội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!