Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học\

Sách tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cưú đã từng công tác tại Viện Văn học về lý luận và lịch sử văn học, về bản sắc của nền văn học các dân tộc, về văn học Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại và hướng phát triển của nó trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Minh Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.2 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn