Nước Mỹ sẽ có Tổng thống Bush thứ ba

Nối nghiệp Tổng thống đó là ý muốn của gia đình Bush. Trong khi Geoge Bush chưa hết nhiệm kỳ,cả Bush cha và anh nảy ra ý tưởng và hy vọng Jeb Bush em, hiện là thống đốc bang Florida sẽ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Thi Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!