Xây bãi để xe đè Di tích Hoàng Thành

Bài trên báo Tiền phong phản ánh xung quanh việc Cục Quản trị VPQH xây dựng bãi đỗ xe ô tô trên nền đất thuộc khu vực Di tích Hoàng Thành có nguy cơ di tích bị xâm hại...Sau đó liên tục một số báo có bài viết về vấn đề này... Cuối cùng việc xây dựng này đã phải dừng thi công trả lại hiện trạng cho B...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!