Sân chơi WTO không thể chấp nhận kiểu VN

Bài viết của PGS.TS thuộc ĐH kinh tế tp.HCM về bối cảnh gia nhập WTO của Việt nam còn nhiều quan ngại trước khả năng tập quá nhiều định chế về tài chính lại tập trung vào trung tâm quyền lực là Bộ tài chính...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Thơ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!