Tài chính Việt Nam. Thực trạng và giải pháp: Giai đoạn 1991-2000\

Sách giới thiệu việc tổng kết, đánh giá thực trạng, giải pháp đổi mới tài chính giai đoạn 1991-2000 ở Việt Nam, lý giải những hiện tượng kinh tế-tài chính Việt Nam như: sự chững lại của nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ trọng thu ngân sách nhà nước trong những năm cuối thập kỷ... đề xuất giải phá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Tân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.9597 T103c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn