Hiến pháp Châu Âu, lùi lại và suy ngẫm

Vì sao bản Hiến pháp chung của Châu Âu lâm vào tình trạng bế tắc? Các nhà lãnh đạo các nước EU xúc tiến Hiến pháp mới sửa đổi sẽ được ban hành chính thức vào năm 2009

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Cương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!