Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia: Không sửa , sẽ phát sinh những rào cản mới

Ngày 20-6-1006, QH thảo luận NQ về dự án, công trình quan trọng quốc gia còn quan điểm khác nhau: Công trình có sử dụng vốn của Nhà nước hay sử dụng vốn của các thành phần khác đều phải được Quốc hội xem xét về chủ trương đầu tư, cần sửa đổi cơ chế xin, cho đối với dự án công trình quan trọng và Ủy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo, Phúc My
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!