Đảng cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sách phân tích, đánh giá sự thành công và hạn chế của công tác vận động thanh niên, tổng kết thực tiễn của công tác này và những giải pháp nhằm đổi mới công tác vận động thanh niên của Đảng ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Ban dân vận Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn