Để đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn Quốc hội còn nhiều việc phải làm

Bài phát biểu của Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cảm nhận vinh dự và trách nhiệm của mình khi nhậm chức CTQH tại kỳ họp họp thứ 9, QH khóa XI

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!