Lời bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XI của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn lời bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!