Quốc hội ngày càng phải chuyên nghiệp hơn

Cảm nhận của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về trách nhiệm của mình trước cử tri cả nước và những tâm huyết mong muốn Quốc hội Việt Nam ngày càng đổi mới, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp

Lưu vào:
Tác giả chính: Hương Thủy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!