Sao cứ để luật chết

Một nghịch lý đất nước đang cần có nhiều luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế-xã hội trong thời kỳ hội nhập; Quốc hội đạt ra sự tăng tốc trong công tác xây dựng Lập pháp, nhưng một số luật đã thông qua chậm đi vào cuộc sống vì chờ văn bản hướng dẫn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dân Biết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!