Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) gồm 149 thành viên hoạt động vì tự do hóa thương mại toàn cầu, khu vực ASEAN có 7 nước là thành viên chính thức, VN sẽ trở thành thành viên chính thức trong năm nay

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!