Mục tiêu và bước nhảy về kinh tế - xã hội: Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội X của Đảng

Mục tiêu khái quát về hai chặng đường phát triển kinh tế-xã hội từ năm 2006- 2020 được ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X thông qua

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Đăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!