Đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, ngày 24-7-2006

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!