Mười người đàn bà hiểm độc nhất Trung hoa

Nghiên cứu lịch sử Trung quốc phong kiến ta thấy độc phụ có rất nhiều, triều đại nào cũng có, nhưng các nhà nghiên cứu đã chọn ra Top Ten điển hình những người đàn bà ghê gớm nhất làm chao đảo triều chính, tan nát bao gia đình Trung hoa xưa......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Thuỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!