Vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân: Câu chuyện quốc tế

Về thảm hoạ hạt nhân xảy ra cách đây 61 năm tại Nhật Bản và vấn đề chạy đua vũ khí hạt nhân, đặc biệt là những chương trình hạt nhân gây tranh cãi đang là mối nguuy cơ lớn nhất đối với tương lai của nhân loại

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!