Kỷ niệm 50 năm "Đề cương Cách mạng miền Nam", nhớ đồng chí Lê Duẩn

Hồi ức của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt về những đóng góp, hoạt động của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong việc lãnh đạo Cách mạng và con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Kiệt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!