Khó quy trách nhiệm khi vỡ đê

Ba phương án trong dự thảo Luật đê điều trình ra Hội nghị ĐBQH chuyên trách cho thấy vấn còn nhiều bất cập trong việc quy định trách nhiệm cho cá nhân là người đứng đầu địa phương và các nhà quản lý đê điều khi có sự cố xảy ra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!