Cần chính quy hoá việc hát Quốc ca và các bài hát truyền thống

Bài viết phản ảnh về thực trạng hát Quốc ca và các bài hát truyền thống hiện nay chưa thống nhất, có nhiều bài trình bày tới 3, 4 kiểu. Đề nghị cần chính quy hoá việc này cho thống nhất cả nước nhất là phần lời ca

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Chung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!