Dao sắc đã gọt được chuôi

Câu chuyện đòi được ngôi nhà 27 Hàng Đường của bà mẹ Việt Nam anh hùng đồng thời là mẹ của nhà sử học, ĐBQH Dương Trung Quốc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Ba
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!