Gửi nội dung này: Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuổi 95 (25/8/1911-25/8/2006)