Trích dẫn APA

Khánh Linh. Thung lũng Dresden Elbe biểu tượng cho sự văn minh và cổ kính.

Chicago Style Citation

Khánh Linh. Thung Lũng Dresden Elbe Biểu Tượng Cho Sự Văn Minh Và Cổ Kính.

Trích dẫn MLA

Khánh Linh. Thung Lũng Dresden Elbe Biểu Tượng Cho Sự Văn Minh Và Cổ Kính.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.