Rủi ro rác thải vũ trụ

Các nhà khoa học NASA cảnh báo sự phát triển ngày càng tăng các nước tham gia khá phá vũ trụ càng gây nhiều nguy hiểm chết người vì rác thải do các chuyến bay để lại; và các ý tưởng dọn rác trên quỹ đạo quanh trái đất đã và đang bắt đầu trở thành hiện thực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!