Việt Nam văn hóa sử cương\

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung của văn hóa dân tộc Việt Nam từ khái niệm văn hóa, cư dân, con người Việt Nam đến tiến trình phát triển của dân tộc Việt theo 3 góc độ: kinh tế sinh hoạt, xã hội và trí thức sinh hoạt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Duy Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà văn, 2000
Phiên bản:tái bản
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.9597 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn