60 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số

Nhân kỷ niệm 60 năm ra đời Nghị định số 359 ngày 9-9-1946 trên cơ sở Sắc lệnh số 58 (3-5-1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thành lập Nha Dân tộc thiểu số, bài giới thiệu của ông Ksor Phước UVTƯĐ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc của Chính phủ về quá trình hình thành, phát triển các thế hệ cán bộ làm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ksor Phước
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!