Kê khai không trung thực có thể bị cách chức, buộc thôi việc

Ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Dự thảo nêu rõ đối tượng phải kê khai, các tài sản phải kê khai, điều kiện trách nhiệm kê khai...

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!